Kunskapsbank fastighetsägare

Välkommen till vår kunskapsbank för fastighetsägare. Här kan du bland annat ladda hem dokument och guider och ta del av aktuell information. Sidan vänder sig i första hand till de som äger, förvaltar eller representerar fastigheter där det redan finns hiss eller planer på att installera.

Statligt stöd för hissar i befintliga trapphus

Du som fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan sedan hösten 2016 ansöka om stöd för att anpassa gemensamma utrymmen så att de fungerar bättre för äldre som vill bo kvar. Exempelvis kan du få upp till 200 000 kr i bidrag för att installera hiss i befintliga trapphus utan hiss. Du kan även söka om stöd för andra tillgänglighetshöjande åtgärder som till exempel automatisk dörröppning i porten.

Läs mer och ladda ner ansökningsblankett på Boverkets webbplats

Använd hissen rätt – åk säkert

Att åka hiss är ett av de säkraste färdmedlen som finns om hissen används på rätt sätt. Vid felaktig användning kan det dock inträffa olyckor. För barn är den största risken att klämma fingrarna i hissens dörrar. Även för vuxna är klämolyckor det vanligaste tillsammans med fallolyckor. Genom att följa ett antal enkla säkerhetsrekommendationer kan ni minimera risken att en olycka sker.

Ladda ner branschens säkerhetsrekommendationer här

Handbok om hissar för fastighetsägare

Med Hissförbundets handbok om hissar för fastighetsägare blir det lättare för dig som hissägare att ha koll på hissen.

Handboken innehåller: 

  • Hissens uppbyggnad
  • Vad säger regelverket?
  • Checklista för hissägare
  • Beskrivning av hissens livscykel
  • Förklaring av de vanligaste hisstermerna
  • Tips till hur du som fastighetsägare med enkla medel kan förebygga driftsstopp

Ladda ner handboken i pdf här

Värd att veta om portar

Ta del av Portgruppens fyra lättlästa faktablad för portägare och få bättre koll på din port.