Motum Hållbarhetsredovisning 2021

2 MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 VÄGLEDNING FÖR LÄSAREN Välkommen till Motum AB:s hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2021. I den här rapporten får du ta del av risker och möjligheter som har styrt vår verksamhet under 2021, kommande utmaningar och vårt fortsatta arbete mot att bli det självklara valet för den medvetna hiss- och portköparen. I rapporten fokuserar vi på de aspekter som vi har bedömt som mest kritiska för verksamheten och där vi kan göra störst påverkan inom de tre områdena: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING Detta är Motums andra hållbarhetsredovisning. All data och information i rapporten är inhämtad från redovisningscykeln 1 januari 2021 till 31 december 2021. Personaldata anges i antal personer (Head Count) och är insamlad från HR-systemet. Miljödata är insamlad från tredjepartsleverantörer till samtliga av Motums dotterbolag i Sverige. Endast helägda affärsenheter är inkluderade i rapporten. REDOVISNINGSPROFIL Vi har utgått från den internationella redovisningsstandarden GRI (Global Reporting Initiative) vid framtagande av denna hållbarhetsredovisning. Vid frågor, vänligen kontakta hållbarhetschef Johanna Olsson på johanna.olsson@motum.se Om den här rapporten OM DEN HÄR RAPPORTEN 2 ETT ORD FRÅN VÅR VD 3 2021 I KORTHET 4 DET HÄR ÄR MOTUM 6 ÅRET SOM GÅTT 8 VÅR VÄRDEKEDJA 12 FOKUSOMRÅDEN 14 DIALOG MED VÅRA INTRESSENTER 16 STYRNING AV HÅLLBARHET 20 VÅRT HÅLLBARHETSARBETE OCH PÅVERKAN PÅ MILJÖN 22 ATTRAHERA OCH BEHÅLLA TALANGER 28 HÄLSA OCH SÄKERHET 30

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=