Motum Hållbarhetsredovisning 2021

24 MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 Vårt hållbarhetsarbete och påverkan på miljön ENERGI OCH KLIMAT TRANSPORTER Motums verksamhet är beroende av transporter. Personal åker ut till olika projekt och kunder och material transporteras till och från våra kontor och ut till objekten runt om i landet. Detta gör att den absolut största miljöpåverkan som Motum-koncernen har är vår bränsleförbrukning och dess utsläpp av koldioxid. Större delen av Motums fordonsflotta består av olika typer av transportbilar, så som skåpbilar, men även en hel del tjänstebilar som nyttjas av arbetsledare och chefer. Motum har som långsiktigt miljömål att minska sitt koldioxidutsläpp med 50 % till år 2025 (gentemot siffror från 2020). För att lyckas med detta vill vi inom koncernen utöka andelen fordon som drivs på el och andra förnyelsebara bränslen. Motums fordonsflotta är relativt ny och endast 4 % av fordonen är äldre än 10 år och 70 % av alla fordon är inte äldre än 5 år. Motum köper in fordon som drivs på alternativa bränslen där detta är möjligt för verksamheten. • Under 2021 har 25 nya el- och hybridbilar köpts in. • Detta är en ökning med 55 % jämfört med år 2020. • Totalt har Motum 70 el- och hybridbilar. • Andelen el- och hybridfordon har ökat från 12 till 16 % under 2021. Utöver att öka andelen el- och hybridfordon inom koncernen vill vi även öka andelen HVO som tankas i redan befintliga dieselfordon. HVO100 är en fossilfri diesel som är tillverkad av förnybara råvaror i form av avfalls- och restprodukter från exempelvis slakterier, livsmedelsproduktion och etanolproduktion. Genom att tanka HVO100 minskar klimatpåverkan stort jämfört med att köra på vanlig diesel och de flesta dieselbilar kan idag köra på detta. Under 2021 har Motum-koncernen tankat 31 523,2 liter HVO100. Detta är en markant höjning från förra året och HVO utgör nu 6,7 % av den totala mängden tankat bränsle i koncernens bilar. Motums koldioxidutsläpp i kilo från fordonstransporter under 2021 Diesel 812 350 Bensin 220 494 1 032 844 Totalt koldioxidutsläpp från fordonstransporter uppgår under 2021 till 1 032 ton CO₂. Utslaget per fordon så har varje fordon i Motum släppt ut 2 290 kg CO₂ under 2021. Motsvarande siffra under 2019 var 2 993,8 kg CO₂ per fordon. Detta innebär att Motum har minskat sitt koldioxidutsläpp per fordon sen 2019 med 22,3 %. ENERGIKARTLÄGGNING Under 2020 genomförde Motum sin första Energikartläggning. Energikartläggningar genomförs för att visa hur en organisation kan energieffektivisera sin verksamhet. Motum genomförde både den övergripande och detaljerade kartläggningen samtidigt och det hela redovisades i en gemensam rapport. Koncernens totala energianvändning har sammanställts och betydande energianvändning har identifierats och prioriterats. Minskad energi- och resursanvändning Motum har som långsiktigt miljömål att minska sitt koldioxidutsläpp med 50 % till år 2025. Under 2021 har Motum köpt in 25 nya el- och hybridbilar.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=