Motum Hållbarhetsredovisning 2021

Vårt hållbarhetsarbete och påverkan på miljön 26 MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 Under 2021 var de vanligaste avfallsfraktionerna inom koncernen: • Spillolja • Brännbart • Skrot • Elektronik Av det farliga avfallet var den absolut största fraktionen spillolja och den största fraktionen av det icke farliga avfallet var skrot. ANVÄNDNING AV KEMISKA PRODUKTER Kemikalier kan vara negativa för hälsan. De kan ta sig in i kroppen via munnen, andningsorganen eller huden. Inom Motum använder vi ett begränsat antal kemikalier. Vissa kemiska produkter är dock nödvändiga för vår verksam- het och då ställer det krav på oss som arbetsgivare att ha riskbedömt arbetet och ha gett våra anställda bästa möjliga förutsättningar för att jobba så säkert som möjligt och samtidigt tillse att den yttre miljön inte skadas. Alla kemikalier förvaras i godkända skåp och flytande kemikalier inom invallning enligt gällande krav. Dotterbolagen har tidigare hanterat sina kemikalier lokalt men under 2021 upphandlade Motum ett gemensamt system för att hantera, riskbedöma och godkänna kemiska produkter. På detta sätt kan vi säkerställa att rätt produkter, både ur hälso- och miljöperspektiv, används. Det är viktigt att arbetsgivare riskbedömer samtliga kemiska produkter som används i arbetet för att säkerställa att arbetstagarna använder rätt skyddsutrustning och hanterar produkterna på rätt sätt. Med ett gemensamt system kan vi kontinuerligt arbeta med att minska sortimentet av kemikalier och att hitta bättre alternativ ur miljö- och hälsosynpunkt, i enlighet med utbytesprincipen. Under 2021 har Motum handlat upp ett gemensamt system för att hantera, riskbedöma och godkänna kemiska produkter i koncernen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=