Servicetekniker Nordisk Hiss

Teckna Serviceavtal för Hissen i Gävle!

För användarnas säkerhet och din lönsamhet

När din hiss i Gävle fungerar felfritt tänker du förmodligen inte särskilt mycket på den. Men när den inte fungerar, blir hissen lätt en källa till irritation och konkreta problem med tillgänglighet då många idag är helt eller delvis beroende av hiss. Boverket sätter reglerna för hur hissar ska skötas och genomgå service (BFS 2011:12 med ändringar). Om hisservicen missköts innebär det dels risker för användarna och dels ökar det risken för kostsamma och långdragna driftstopp och reparationer. Fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen ansvarar för att hissen fungerar och uppfyller aktuella säkerhetskrav, inklusive att den årligen besiktas av ett oberoende ackrediterat besiktningsorgan. I ansvaret ingår också att hissen hålls i gott skick.

Servar alla fabrikat i Gävle

När du väljer Nordisk Hiss i Gävle kan du vara trygg i att vi alltid kan hjälpa dig. Tack vare vår stora bredd och långa erfarenhet kan vi utföra service på alla hissar, oavsett tillverkare, hisstyp och årsmodell. Vi utför även service åt kunder som inte köpt hissen av oss. Vi jobbar med alla slags kunder och fastigheter, allt från bostäder och kommersiella lokaler till sjukhus och skolor i Gävle med omnejd.

Under hissens garantitid ingår ofta service, men när den löper ut rekommenderar vi att teckna ett serviceavtal för att vara säker på att underhållet sköts kontinuerligt och enligt gällande regler. Genom att sköta service och underhåll förlänger du hissens livslängd och minskar risken för akuta stopp. De flesta hissar vi jobbar med idag omfattas av fyra obligatoriska servicebesök om året, antalet styrs av tillverkaren och vissa moderna hissar har färre besök som krav.

Kunniga tekniker och jour i Gävle

Våra servicetekniker är sanna allkonstnärer. I våra kunders fastigheter i Gävle återfinns både helt nya hissar med en stor mängd mekanik och modern teknik, samt de riktigt gamla originalhissarna som hängt med närmare ett sekel. Det är linhissar, hydraulhissar, kedjehissar och allt där emellan. Med gedigen kunskap, god produktkännedom och stort kunnande i el och mekanik tar serviceteknikerna hand om alla modeller och fabrikat oavsett ålder. Under alla vår år på marknaden har vi blivit experter på att hitta rätt lösningar.

När något oväntat inträffar med din hiss i Gävle är snabb hjälp av största vikt. För oss är vår jourverksamhet en av våra grundstenar. I dagsläget har vi fem jourgrupper som rör sig från Växjö i Småland till Västerås i Västmanland. Kvällar, nätter och helger året runt står de redo att rycka ut där det krävs, även i Gävle.

Det viktigaste du själv kan göra för att undvika akuta stopp är att ha ett serviceavtal så att du med säkerhet vet att service och förebyggande underhåll sköts per automatik.

Få driftrapporter

Genom vårt rapportsystem kan du som kund i Gävle direkt se våra teknikers återrapportering vid avhjälpande av felanmälan tillsammans med felbeskrivning och vilka åtgärder som utförts för att avhjälpa felet.

Snabb tillgång till reservdelar

Nordisk Hiss har tillgång till originalreservdelar för de flesta förekommande fabrikat på marknaden. Vi har reservdelar i våra servicebilar, på våra distriktskontor samt ett större lager vid vårt huvudkontor i Linköping. Vi lagerhåller ett stort sortiment av reservdelar för olika fabrikat för att snabbt kunna byta ut delar om något händer, även för hissar i Gävle.

Vi hjälper dig gärna med att teckna ett serviceavtal i Gävle

Vi erbjuder allt från funktionsservice, incitamentsavtal och ramavtal. Kontakta oss redan idag så får du hjälp!

För mer information och för att teckna ett serviceavtal för din hiss i Gävle, besök vår hemsida eller ring oss direkt. Vi ser fram emot att hjälpa dig!

Teckna serviceavtal – för säkerhet och lönsamhet

Läs mer om våra attraktiva serviceavtal i broschyren ”Teckna serviceavtal – för säkerhet och lönsamhet”

Våra olika avtal

Grundservice BAS

Vanligaste formen av hissavtal.
4 besök eller tillverkarens rekommendation
• Förebyggande underhåll
• Funktionskontroll
• Justering av hissanläggningen
• Rengöring
• Smörjning inklusive rengörings- och smörjmedel enligt tillverkarens föreskrifter.
• Rapportering om brister och behov av åtgärder

Incitamentsavtal

4 besök eller tillverkarens rekommendation
• Förebyggande underhåll genom regelbunden tillsyn, funktionskontroll och justering av delar av den anläggning.
• Rengöring och smörjning (rengöringsmedel och smörjmedel ingår)
• Samtliga arbeten på anläggningen enligt detta avtal ska utföras under ordinarie arbetstid.
• Leverantören ansvarar för igångsättning av anläggningen efter funktionsfel.

Kunden ska dock ersätta Leverantören dennes kostnader i enlighet med avdrag för i avtalet angivet incitamentsbelopp.

Grundservice BAS+

4 besök eller tillverkarens rekommendation
• Förebyggande underhåll
• Funktionskontroll
• Justering av hissanläggningen med tillhörande delar.
• Rengöring och smörjning inklusive rengörings- och smörjmedel enligt tillverkarens föreskrifter.
• Felsökning 1 timme.(ej jourtid)
• Batterier till nödaggregat, byte av lysrör, glimmtändare i hisskorg och schakt samt byte av signallampor ingår kostnadsfritt.
• Rapportering om brister och behov av åtgärder

Fullserviceavtal

4 besök eller tillverkarens rekommendation
• Förebyggande underhåll med tillsyn, funktionskontroll och justering av hiss.
• Igångsättning av hissanläggningen efter funktionsfel inklusive arbete, resor och material
• Nordisk Hiss AB förbehåller sig rätten att innan avtalet start genomföra statskontroll på berörd hiss/ar.
• Åtgärder som förorsakats av missbruk, försummelse eller åverkan ingår ej
• Nya myndighetskrav, uppgraderingar, moderniseringar och skadegörelse ingår ej.

Serviceguide – Hiss & Port

Välkommen till Motums serviceguide för hissar & portar. Syftet med guiden är att göra det enklare för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att vidta åtgärder för att hissen och porten ska fungera bra samt vara säker att använda. Guiden är tänkt att fungera som en vägledning för fastighetsägare, fastighetsförvaltare och styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar som inte har någon hiss- eller portteknisk bakgrund.