Våra kontor:

Nordisk Hiss AB Linköping (huvudkontor)

Box 1922
581 18 Linköping
Org. nr. 556245-5179

Tel: 013 31 47 00
Felanmälan: 013 10 26 30
Fakturafrågor: faktura@nordiskhiss.se

Besöksadress:
Norra Oskarsgatan 33
582 73 Linköping
E-post: info@nordiskhiss.se

Faktureringsadress

Nordisk Hiss AB
FE1498 Scancloud
831 90 Östersund
nordiskhiss@pdf.scancloud.se
Peppol-id: 0007:5562455179

Peter Sundell
VD/försäljning ny hiss m.m.
010 155 05 24
peter.sundell@nordiskhiss.se

Sofie Lilja
Administratör
010 155 05 20
sofie.lilja@nordiskhiss.se

Christian Fredriksson
Säljare, serviceavtal & moderniseringar
010 155 05 36
christian.fredriksson@nordiskhiss.se

Kenny Holm
Beredare/ Arbetsledare
010 210 34 07
kenny.holm@nordiskhiss.se

Göran Danielsson
Serviceansvarig
010 155 05 26
linkoping@nordiskhiss.se

Andreas Jönsson
Avtal
010 210 34 45
andreas.jonsson@nordiskhiss.se

serviceavtal@nordiskhiss.se

Lars-Uno Joelsson
Tekniker Tranås
010 210 34 54
Felanmälan: 013 10 26 30
lars-uno.joelsson@nordiskhiss.se

Jimmie Söderlund
Tekniker Västervik
010 210 34 52
Felanmälan: 013 10 26 30
Vastervik@nordiskhiss.se

Mats Kjellberg
Tekniker Motala
010 210 34 59
Mats.Kjellberg@nordiskhiss.se

Nordisk Hiss Norrköping

Box 1922
581 18 Linköping

Tel: 011 16 38 00
Felanmälan: 011 23 84 30

Besöksadress:
Malmgatan 18
602 23 Norrköping

Peter Sundell
VD/ försäljning ny hiss m.m
010 155 05 24
peter.sundell@nordiskhiss.se

Matias Määttä
Säljare, serviceavtal & moderniseringar m.m.
010 210 34 14
matias@nordiskhiss.se

Christian Fredriksson
Säljare, serviceavtal & moderniseringar
010 155 05 36
christian.fredriksson@nordiskhiss.se

Andreas Jönsson
Avtal
010 210 34 45
andreas.jonsson@nordiskhiss.se

serviceavtal@nordiskhiss.se

Marcus Nyrén
Arbetsledare, Fel & Service
010 210 34 17
marcus.nyren@nordiskhiss.se

Kenny Holm
Beredare/ Arbetsledare
010 210 34 07
kenny.holm@nordiskhiss.se

Nordisk Hiss Västerås

Elektrodgatan 2B
721 37 Västerås

Tel : 021 81 10 94
Felanmälan: 021 18 33 00

Besöksadress:
Elektrodgatan 2B
721 37 Västerås

Peter Sundell
VD/ försäljning ny hiss m.m
010 155 05 24
peter.sundell@nordiskhiss.se

Mikael Johansson
Regionchef
010 210 34 28
mikael.johansson@nordiskhiss.se

Marcus Sandström
Säljare avtal/ombyggnad
010 155 05 21
marcus.sandstrom@nordiskhiss.se

Tony Karlsson
Service
010 210 34 08
tony.karlsson@nordiskhiss.se

Kenny Holm
Beredare/ Arbetsledare
010 210 34 07
kenny.holm@nordiskhiss.se

Andreas Jönsson
Avtal
010 210 34 45
andreas.jonsson@nordiskhiss.se

serviceavtal@nordiskhiss.se

Nordisk Hiss Eskilstuna

Box 1922
581 18 Linköping

Tel:  016 14 14 95
Felanmälan: 016 14 72 00

Besöksadress:
Pressargatan 4
632 29 Eskilstuna

Peter Sundell
VD/ försäljning ny hiss m.m
010 155 05 24
peter.sundell@nordiskhiss.se

Mikael Johansson
Regionchef/service
010 210 34 28
mikael.johansson@nordiskhiss.se

Marcus Sandström
Säljare avtal/ombyggnad
010 155 05 21
marcus.sandstrom@nordiskhiss.se

Kenny Holm
Beredare/ Arbetsledare
010 210 34 07
kenny.holm@nordiskhiss.se

Andreas Jönsson
Avtal
010 210 34 45
andreas.jonsson@nordiskhiss.se

serviceavtal@nordiskhiss.se

Nordisk Hiss Växjö

Box 1922
581 18 Linköping

Tel:  0470 367 90
Felanmälan: 0470 242 00
Vaxjo@nordiskhiss.se

Leverans/Besöksadress
Tjädervägen 4
352 42 Växjö

Peter Sundell
VD/ försäljning serviceavtal, moderniseringar, ny hiss m.m
010 155 05 24
peter.sundell@nordiskhiss.se

Anders Frid
Säljare, serviceavtal & moderniseringar m.m.
010 155 05 25
anders.frid@nordiskhiss.se

Patrik Berglund
Serviceansvarig
010 210 34 36
patrik.berglund@nordiskhiss.se

Andreas Jönsson
Avtal
010 210 34 45
andreas.jonsson@nordiskhiss.se

serviceavtal@nordiskhiss.se

Kenny Holm
Beredare/ Arbetsledare
010 210 34 07
kenny.holm@nordiskhiss.se

Nordisk Hiss Nyköping

Box 1922
581 18 Linköping

Telefon: 0155 400101
Felanmälan: 0155 400100

Besöksadress:
Östra Trädgårdsgatan 12 B
611 34 Nyköping

Peter Sundell
VD/ säljare ny hiss m.m.
010 155 05 24
peter.sundell@nordiskhiss.se

Matias Määttä
Säljare, serviceavtal & moderniseringar m.m.
010 210 34 14
matias@nordiskhiss.se

Marcus Nyrén
Arbetsledare, Fel & Service
010 210 34 17
marcus.nyren@nordiskhiss.se

Andreas Jönsson
Avtal
010 210 34 45
andreas.jonsson@nordiskhiss.se

serviceavtal@nordiskhiss.se

Kenny Holm
Beredare/ Arbetsledare
010 210 34 07
kenny.holm@nordiskhiss.se

Nordisk Hiss Jönköping

Fridhemsvägen 21
553 02 Jönköping

Tel: 036 30 80 90
Felanmälan: 036 10 00 11

Peter Sundell
VD/ säljare ny hiss och modernisering
010 155 05 24
peter.sundell@nordiskhiss.se

Anders Frid
Regionansvarig
010 155 05 25
anders.frid@nordiskhiss.se

Gustav Johansson
Filialansvarig
010 210 34 40
gustav.johansson@nordiskhiss.se

Andreas Jönsson
Serviceavtal och modernisering
010 210 34 45
andreas.jonsson@nordiskhiss.se

serviceavtal@nordiskhiss.se

Kenny Holm
Beredare/ Arbetsledare
010 210 34 07
kenny.holm@nordiskhiss.se

Nordisk Hiss i Värmland

Husbyggaregatan 2
652 21 Karlstad

Växel:  054-21 45 00
Felanmälan: 054-15 92 30
E-post: karlstad@nordiskhiss.se

www.nordiskhissvarmland.se

Jonas Jakobsson
VD/ekonomi
jonas.jakobsson@nordiskhiss.se
076-764 51 20

Ulf Bjurenhed
Arbetsledare
ulf.bjurenhed@nordiskhiss.se
076-12 60 281