Kvalitet

Helhetssyn och långsiktigt tänkande…

Vi arbetar långsiktigt och flexibelt med en helhetssyn tillsammans med våra kunder.

Det innebär att vi ska:
• Arbeta med ständiga förbättringar av rutiner och produkter, vi ska arbeta för att leverera rätt produkt i rätt tid och minimera antalet fel.
• I samarbete med intressenter ge kunderna effektiva lösningar.
• Utveckla medarbetarna inom hela företaget
• Vi ska kontinuerligt följa myndigheters krav och vara lyhörda för kundernas behov och förväntningar så att det naturliga valet blir Nordisk Hiss som leverantör.

När du väljer Nordisk Hiss ska du kunna lita på att du får en lösning av hög kvalitet som gör jobbet varje dag. Och det kan du.

När vi startar ett projekt går vi noggrant igenom vad som ska göras tillsammans med beställaren. Därmed kan du känna dig trygg i att vi har samma bild av uppdraget. Om det behövs kan vi även göra en förbesiktning av projektet.

När arbetet är avslutat får du alltid en fullständig dokumentation med tekniska beskrivningar. Inom hela Motum-koncernen arbetar vi bara med öppna system som lätt kan underhållas av den reparatör du väljer.

För att få ut så mycket som möjligt av din hiss rekommenderar vi alltid att du tecknar ett serviceavtal!

Nordisk Hiss är certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ISO 9001, 14001 och 45001.