Nu är hissarna snygga, pålitliga och säkra!

De nio hissarna hos BRF Stångåpromenaden hade efter 25 år i drift börjat krångla. Hissarna saknade viktig säkerhetsutrustning i form av innerdörrar och de tunga slagdörrarna ställde till med problem för användarna. BRF Stångåpromenaden valde att modernisera alla hissarna samtidigt och man är mycket nöjda med resultatet.

BRF Stångåpromenaden är vackert belägen vid vattnet i Linköpings innerstad. Föreningen bildades 1990 och består av 128 lägenheter fördelade på nio trapphus. De nio hydraulhissarna installerades 1989-1990.

Kjell-Ove Älåker är ordförande i BRF Stångåpromenaden
sedan 12 år tillbaka. Han berättar: ”När hissarna var runt 25 år gamla fattade vi beslut om att renovera alla nio hissar på en och samma gång. Vi tog in offerter på både modernisering och utbyte men valde till slut modernisering eftersom det är ett miljövänligare och mer kostnadseffektivt alternativ. Projektet tog 29 veckor och hissarna uppgraderades en åt gången. Vi tyckte att det var viktigt att rusta upp hissarna eftersom de saknade viktig säkerhetsutrustning i form av innerdörrar och ytterdörrarna var tunga slagdörrar som ställde till det för de boende. Vi tyckte även att det var viktigt att minska hissarnas energianvändning. I samband med moderniseringen har vi fått en del nya funktioner – bland annat talande våningsvisare och nödtelefon med tvåvägskommunikation. Hissarna går dessutom mycket mjukare och tystare. Vi är otroligt nöjda med både driftsäkerheten och utseendet på hissarna efter moderniseringen. Trapphuset har blivit mycket mer modernt och välkomnande!”

 

     

Följande byttes:
• Styrsystem och apparatställ • Fronter • Schaktdörrar
• Hisskorg • Korgdörr • Hydraulaggregat

Ny funktionalitet:
• Mjukare och tystare körning
• Nytt öppet styrsystem förberett för molntjänster
• Ny talande våningsvisare
• Nya heltäckande ljusridåer för säkerheten
• Minskad energiförbrukning