Vi har fått hissdesign och funktion i toppklass

Scandic Frimurarehotellet i Linköping byggdes 1912. I samband med att två av hotellets hissar stod inför en upprustning valdes en moderniseringslösning som gick att anpassa till byggnadens vackra nationalromantiska arkitektur. Projektet utfördes av Motum-bolaget Nordisk Hiss som har stor expertis inom modernisering.

Scandic Frimurarehotellet ligger centralt i Linköping. Det nyrenoverade hotellet har 260 rum som betjänas av totalt sex hissar. Roshan Malalatunga är direktör för Frimurarehotellet sedan 11 år tillbaka.
Han berättar: ”Det är helt avgörande för oss att våra hissar är bekväma, driftsäkra och har bra tillgänglighet. När två av hissarna började bli till åren fick vi problem med driftstopp. Efter att ha utvärderat alternativen valde fastighetsägaren att modernisera hissarna framför att ersätta de med helt nya hissar.
För Scandic är hållbarhetsfrågan en integrerad del av verksamheten. Det känns därför bra att den valda lösningen är miljövänlig. I samband med moderniseringen kompletterades hissarna med nya funktioner som ökar tillgängligheten och säkerheten för våra gäster.
Vi är mycket nöjda med resultatet. Vi har genom moderniseringen fått hissdesign och funktion i toppklass samtidigt som vi har bevarat den gamla stilen på hisskorgarna. Samarbetet med Nordisk Hiss har fungerat mycket bra. Hela projektet planerades för att minimera påverkan på hotellets dagliga verksamhet och vi hade en bra dialog under projektets gång.”

                   

Följande byttes:
• Styrsystem och apparatställ • Hisskorg • Bärrullar på schaktdörrar • Korgdörr
• Maskin • Hastighetsregulator

Ny funktionalitet:
• Ny växellös maskin så hissen går mjukare och tystare.
• Nytt öppet styrsystem förberett för molntjänster
• Ny talande våningsvisare
• Nya heltäckande ljusridåer för säkerheten